Home HỖ TRỌ KHÁCH HÀNG

HỖ TRỌ KHÁCH HÀNG

HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓI

Điều gì tốt nhất đối với hàng hóa của bạn? Bao bì chất lượng tốt rất quan trọng nhằm bảo...

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN

Đối với dịch vụ Chuyển phát nhanh: Tuyến Thời gian vận chuyển Singapore 1 - 2 ngày làm việc Trung Quốc 2 - 5 ngày Nhật...

CHÍNH SÁCH PICK-UP HÀNG HÓA

Hàng hóa sẽ được nhận tại chỗ trong vòng 8h làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu...