GLC cung cấp cho khách hàng một hoạt động tích hợp bao gồm thực hiện nhận đơn hàng, lưu trữ và phân phối.

Hoạt động kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực chuyển phát nhanh .

Và vận tải hàng hóa giúp chúng tôi hiểu được những nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.

VỚI PHẦN MỀM KHAI THÁC KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI CỦA GLC

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những lợi ích hữu hình trong kinh doanh từ chuỗi cung ứng hậu cần 3PL của chúng tôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here